baner
w w w
Valtrex is an antiviral drug - it slows the herpes virus. That is the only way to cure herpes.

Home Циљеви
large small default
Циљеви ПДФ Штампа Ел. пошта


Циљеви
Асоцијације спортских центара Србије:

 • дефинисање статуса спортских центара и објеката као стратешких институција за релизацију програма свих спортских организација у Републици Србији,
 • утицај на законодавну активност у Народној Скупштини Републике Србије у домену положаја спортских центара и објеката,
 • обезбеђивање повољнијег третмана спортских центара и објеката у комуналној делатности, чиме се обезбеђује повољнији положај спорта као значајног јавног чиниоца,
 • обезбеђивање што повољнијег положаја спортских центара и објеката у области пореске политике,
 • сарадња и повезивање са сродним и сличним организацијама у земљи и иностранству.
 • сарадња спортских центара и објеката са државом у смислу коришћења буџетских средстава у смислу релизације програма од интереса за развој спорта у Републици Србији (у складу са усвојеном Националном стратегијом развоја спорта 2008-2012) :
 • промоција и имплементација програма и пројеката из области спорта (предшколски, школски, рекреативни, такмичарски, лица са посебним потребама),
 • едукација и стручно усавршавање руководилаца и запослених у спортским центрима/објектима,
 • израда евиденције о стању и положају свих спортских центара/објеката од јавног значаја (просторно-грађевинско, хигијенско-техничко, организационо, програмско) у циљу планске и наменске изградње, реконструкције и опремања спортских центара /објеката,
 • активности на увођењу стандарда у спортске центре/објекте (просторно-грађевински, хигијенско-технички, организациони, програмски),
 • објављивање публикација у циљу квалитетнијег функционисања спортских центара/објеката и информисаности спортске и остале заинтересоване јавности.