baner
w w w
Valtrex is an antiviral drug - it slows the herpes virus. That is the only way to cure herpes.

Home О нама
large small default
О нама ПДФ Штампа Ел. пошта

Асоцијација спортских центара Србије (АСЦС) основана је 2002. године као организација која је оснивачким актом установила своју мисију, која се огледа у чињеници да ће својим радом, активностима и програмима створити услове за несметано обављање делатности из области спорта, путем јасно постављених циљева који се првенствено односе на унапређење положаја и функционисања спортских центара и других спортских објеката од јавног значаја у Републици Србији:

 • статус спортских центара и објеката као стратешких институција на релизацији програма свих спортских организација у Републици Србији,
 • утицај на законодавну активност у Народној Скупштини Републике Србије у домену положаја спортских центара и објеката,
 • обезбеђивање повољнијег третмана спортских центара и објеката у комуналној делатности, чиме се обезбеђује повољнији положај спорта као значајног јавног чиниоца,
 • обезбеђивање што повољнијег положаја спортских центара и објеката у области пореске политике,
 • сарадња и повезивање са сродним и сличним организацијама у земљи и иностранству.
 • сарадња спортских центара и објеката са државом у смислу коришћења буџетских средстава у смислу релизације програма од интереса за развој спорта у Републици Србији (у складу са усвојеном Националном стратегијом развоја спорта 2009-2013) :
 • промоција и имплементација програма и пројеката из области спорта (предшколски, школски, рекреативни, такмичарски, лица са посебним потребама),
 • едукација и стручно усавршавање руководилаца и запослених у спортским центрима/објектима,
 • израда евиденције о стању и положају свих спортских центара/објеката од јавног значаја (просторно-грађевинско, хигијенско-техничко, организационо, програмско) у циљу планске и наменске изградње, реконструкције и опремања спортских центара /објеката,
 • активности на увођењу стандарда у спортске центре/објекте (просторно-грађевински, хигијенско-технички, организациони, програмски),
 • објављивање публикација у циљу квалитетнијег функционисања спортских центара/објеката и информисаности спортске и остале заинтересоване јавности.

 

Скупштина АСЦС по Статуту, сазива се једном у току године, а 10. фебруара 2011., одржана је прва ВАНРЕДНА СКУПШТИНА АСЦС.

Управни одбор АСЦС тренутно има 14 чланова, а од оснивања у фебруару 2002. до фебруара 2011. одржано је укупно 50 седница Управног одбора.