baner
w w w
Valtrex is an antiviral drug - it slows the herpes virus. That is the only way to cure herpes.

Home Приручник
large small default
Приручник ПДФ Штампа Ел. пошта


"Функционисање спортских центара"
је први приручник с тематиком која се односи на функционисање спортских центара у Србији. Ова публикација је недoстајала спортској јавности и намeњена је свима који се баве пословањем спортских центара. Она представља наставак едукативних активности које планира и спроводи Асоцијација спортских центара Србије.

Публикација представља покушај да се сажето, на једном месту, представи функционисање и остале активности које се односе на „живот“ и рад спортских центара. Материја је комплексна јер садржи елементе који се односе на планирање, управљање, организацију програмског садржаја, опремање, одржавање, безбедност, контролу и остале важне „ставке“ које омогућавају успешно пословање установа овог типа.

 

 

Приручник (14.7 MB) можете преузети овде >>>