baner
w w w
Valtrex is an antiviral drug - it slows the herpes virus. That is the only way to cure herpes.

Home Архива Међународна спортска сарадња
large small default
Међународна спортска сарадња ПДФ Штампа Ел. пошта

Један од програмских циљева АСЦС, представља сарадњу и повезивање са сличним и сродним организацијама у земљи и иностранству. С тим у вези, у мају 2009., остварени су контакт и сарадња са ''Удружењем спортских центара Словеније'' и ''IASLIM'' – Међународним удружењем управљача инфраструктуре за спорт и слободно време, са седиштем у Крању – Република Словенија. Представници наведених организација посетили су нашу земљу и били гости АСЦС, СПЦ ''Војводина'' Нови Сад, ЈП '' Арена Београд'', ГЦФК ''Стари ДИФ'' и ЈП ''Ада циганлија'' Београд, где су се упознали са стањем, функционисањем и пословањем у овим спортским објектима. Остварен је циљ посете, који представља упознавање, повезивање, размену искустава и остваривање сарадње, у сврху унапређења процеса управљања спортским објектима. Том приликом, договорено учешће представника АСЦС на Европској конференцији ''IASLIM'' у Љубљани, као и учлањење АСЦС у ову организацију.

''IASLIM''постоји од 2003.г. од када је окупила 67 чланова у 11 земаља, са три континента. Циљ ове међународне организације је да окупи и повеже јавне установе и предузећа, удружења спортских менаџера и организације, који ће заједничким пројектима квалитетније стимулисати локалну заједницу за улагања у спорт кроз развој и унапређење инфраструктуре. У том смислу ће се радити на  утврђивању стандарда и норматива планирања, изградње, одржавања и управљања инфраструктуром за спорт и слободно време уз промовисање професије и образовних програма управљача ових објеката.

Такође, представници АСЦС и  ''IASLIM'' су у склопу сарадње, засебно и заједнички учествовали у раду међународног конгреса ''SPOFA 09'' / Спортски објекти – стање и перспективе, који је од 08.-09.10.2009.г. одржан у Београду, у организацији Факултета за спорт и физичко васпитање БУ, под покровитељством Министарства за омладину и спорт и Министарства науке и технологије Републике Србије. На наведеном конгресу, предтавници АСЦС и ''IASLIM'' пренели су научна, практична и стручна искуства у управљању, коришћењу, изградњи и реконструкцији спортских објеката и на тај начин  допринели да наведени конгрес испуни очекивања организатора и присутних учесника, који су том приликом усвојили нова сазнања и искуства у области управљања спортским објектима.